När du ska göra stamkvistning

När det är dags för stamkvistning så kan det vara bra att ha rätt produkter för stamkvistning. Det är vad du kan hitta hos Skogma. De har en mängd olika produkter för olika områden inom:

  • Trädgård
  • Fritid
  • Jakt
  • Skog

Anledningen att man gör en stamkvistning är för att öka ett bestånds värde vid slutavverkning. Åtgärden i sig ger ett virke som är mer fritt från kvistar. Du bör stamkvista innan träden är allt för grova.

När ska man stamkvista?

Med stamkvistning kan du öka värdet på din skog. Kvistfri ved är mycket eftertraktat av industrin. Bland de trädslag du kan stamkvista har du tall som är det vanligaste trädet att utföra detta på. bland lövträd är det vanligt att stamkvista ek och ibland kan det även vara lönsamt att göra det med björk. Själva stamkvistningen bör ske under växtsäsongen, både för barrträd och lövträd. Bra grundregel är att göra det efter midsommar. Barrträd kan stamkvistas mellan juni till augusti och lövträd mellan juni och september.

Vad för verktyg behöver du ha?

När du ska göra din stamkvistning, så bör du använda dig av en handsåg med ställbar skaftlängd. Är det en mycket torr sommar bör du undvika att använda dig av en motorsåg. Det eftersom att den kan göra gnistbildning. När du ska stamkvista så ska du även dokumentera detta i din skogsbruksplan. Sedan kan även Skogsstyrelsen utfärda ett intyg. För att hitta bra verktyg till att göra din stamkvistning, besök Skogma. De har det mesta du behöver ha!